Hvor godt er din virksomhed med på CSR-fronten?

ANNONCE

Uanset om du ejer en nystartet eller en veletableret virksomhed, er det væsentligt at tænke CSR-strategi med ind i virksomhedens overvejelser. CSR står for Corporate Social Responsibility – på dansk virksomhedens samfundsmæssige ansvar. Begrebet er bredt og dækker både over, hvordan vi håndterer virksomhedens affald, medarbejdernes vilkår, valg af leverandør og materialer og meget mere. Mange vil mene, at man som lille eller mellemstor virksomhed ikke just kan redde verden. Det kan man naturligvis heller ikke, men man kan være med til at gøre en forskel og trække i den rigtige retning.

Start med at kigge indad. Hvordan håndterer I jeres affald, sørger I for eksempel for at sortere pap og glas fra? Og hvad med medarbejdernes forhold? Får de det antal pauser, de har krav på, og er der et overordnet godt og sundt arbejdsmiljø?

Derefter kan man begynde at kigge udad, alt efter hvilken branche man opererer i. Samarbejder I med leverandører, der et sted i deres kæde er med til at støtte børnearbejde i u-lande eller ikke overholder kravet om minimumsløn? Flere store virksomheder har gennem årene været i mediernes ubarmhjertige søgelys af samme årsag. Noget der efterfølgende har fået alvorlige konsekvenser for både deres omdømme og salg. Husk: Dét, menigmand ikke husker, husker internettet og strømmen af onlineartikler!

Synes du, at det er for tidskrævende at tage stilling til og ikke mindst udforme en konkret CSR strategi for virksomheden? Så er der heldigvis professionel hjælp at hente, da flere firmaer specialiserer sig i netop CSR. Det vil muligvis være en udgift for din virksomhed, så måske ikke er regnet med ind i budgettet. Heldigvis kan du hos laaneberegneren.dk tjekke, hvor meget det er muligt for dig at låne til hjælp i virksomheden.

Husk at det typisk vil være et beskedent éngangsbeløb, du skal investere i denne praktisk-etiske fremtidssikring af virksomheden. Når først din CSR-strategi er formet og sat i værk, så handler det blot om at følge de regler, I har sat, samt løbende at re-aktualisere den blandt de ansatte, så du sikrer dig at politikken efterleves. En eksisterende CSR-politik, der ikke praktiseres og informeres om, er blot spil for galleriet – og det gør hverken verden eller arbejdspladsen til et bedre sted at være!

Derfor bør du også informere om virksomhedens CSR-tiltag på hjemmesiden, så mulige kunder og andre samarbejdspartnere kan se, at I er en virksomhed med sunde værdier, som tager ansvar for den verden vi lever i.