Giv dine medarbejdere de bedste arbejdsforhold

ANNONCE

CSR har mange aspekter, som spreder sig ud over adskillige områder i en virksomhed. En af de næreste og lettest forståelige dele af CSR handler om medarbejderpleje og de forhold, som dine ansatte arbejder under i din virksomhed. Emner så som arbejdsvilkår, ansættelsesforhold og sikkerheden i din virksomhed er noget, der skal være styr på, for at du kan tilbyde gode arbejdsforhold i din virksomhed.

Dertil kommer at udøve god ledelse, at være opmærksom på dine medarbejderes ve og vel og sørge for, at der er et godt socialt fællesskab de ansatte i mellem. For at sikre en god stemning mellem dine ansatte kan du med fordel arrangere et par årlige begivenheder, som ryster folk sammen uden for arbejdspladsen. Tag dem eksempelvis med på teambuilding eller til en gastronomisk smagsoplevelse, hvilket du kan læse mere om her, så I kan hygge jer sammen og få en fælles referenceramme, som ikke handler om arbejde.

Start med at have styr på det fundamentale
Som det måske siger sig selv, er gode arbejdsforhold dét, man skal have i størst fokus, når man har ansatte. Sørg for at vilkårene for dine medarbejdere er i orden således, at de får den ferie og de hviletider, de har ret til. Desuden kan du med fordel lave nogle regler for dine medarbejdere i forbindelse med handicap, alderdom, arbejdsskader eller barsel. Selvfølgelig skal du overholde gældende lovgivning og overenskomst, men det er tilladt at gøre en ekstra indsats for at holde dine medarbejdere er taknemmelige og tilfredse med deres vilkår.

Hav for øje at dine medarbejdere også får nogle gode ansættelsesforhold. Således kan du lave regler om, at din virksomhed ikke anvender gratis arbejde, at I udformer forståelige og tydelige ansættelseskontrakter, at I undgår diskrimination i forhold til arbejds- og ansættelsesforhold og at I sikrer jer en klar fordeling af ansvarsområder og arbejdsopgaver. Hvis du sørger for, at dine medarbejdere er glade for deres arbejdsforhold, får du også medarbejdere, som vil gøre deres bedste for, at virksomheden klarer sig godt.