Til alle virksomheder: 3 gode overvejelser i forbindelse med CSR

Begrebet CSR dækker kort fortalt over virksomheders samfundsmæssige ansvar både i forhold til medarbejdernes vilkår og sociale vilkår samt problemstillinger inden for økonomi, klima og miljø. Formålet med implementeringen af en CSR-politik er at skabe værdi for samfundet og virksomhedens interessenter. Der findes mange måder at føre CSR-politik på, og det er op til den enkelte virksomhed selv at vurdere, hvilke metoder, de finder passende.

Hvad ville der ske, hvis din virksomhed ikke var her?

Bæredygtighed, klima og miljø er tre af de mest relevante og omdiskuterede emner i dagens Danmark. Derfor kan det også være afgørende for dig som virksomhed at leve op til de krav, samfundet forventer af dig. Derfor kan det være en hjælp for dig at gøre følgende overvejelse: Hvorfor er din virksomhed til, og hvad bidrager den med til samfundet? Det kan være alt fra vækst og flere arbejdspladser til sponsorater eller bidrag til organisationer, der har et socialt ansvar og mange andre ting. Det kan også være, at selve kernen i din virksomhed er at skabe ting, der skal være med til at skåne miljøet i fremtiden. Der findes altså næsten ingen grænser for kreativiteten.

Er din virksomhed attraktiv for de kommende mulige medarbejdere?

I Danmark ligger arbejdsløsheden på et meget lavt niveau, hvilket vil sige, at beskæftigelsen er høj. Det betyder også, at konkurrencen om kvalificeret arbejdskraft er hård. I dag er der tendens til, at folk vælger deres arbejdsplads ud fra, at de kan se en mening med arbejdet, samt at der er rummelighed på arbejdspladsen. Det er altså ikke længere kun løn, personalegoder og de mere materielle ting, der spiller en afgørende rolle. Derfor er det vigtigt for dig som virksomhed at skabe gode og trygge rammer for dine medarbejdere og samtidig have nogle gode værdier som medarbejderne kan forene sig med.

Find en leder med den rigtige profil

En leder med de rigtige værdier kan være altafgørende for at skabe en god og solid CSR-politik, et godt arbejdsmiljø og meget mere. Det kan dog være svært at finde lige netop ham eller hende. Men bare rolig; der er hjælp at hente. Med executive search kan du få hjælp til at finde lige netop den leder, som har den rette profil til din virksomhed. Med den rette leder på plads, kan den bedste CSR-politik nu udarbejdes, og du kan nu som virksomhed læne dig tilbage med god samvittighed.