Pas på arbejdsmiljøet

Når man møder ind på arbejde, skal man helst føle, at arbejdspladsen er et sted, man har lyst til at være. Motivationen skal både komme fra, at man udfører opgaver, man synes er spændende og meningsfulde, men også fra, at man har behagelige fysiske rammer og en god stemning på arbejdspladsen. Her er det som arbejdsgiver vigtigt at lægge et stort fokus på, at der er styr på disse ting. Det giver gladere medarbejdere, der har lyst til at udføre et bedre stykke arbejde.

De fysiske rammer

Selve arbejdsstedet skal være indrettet med fokus på de ansatte og det arbejde, de skal lave. Der er mange forskellige måder at indrette en arbejdsplads på, og man kan nemt blive inspireret af andre flotte og spændende arbejdspladser. Men det er ikke sikkert, at den indretning, der fungerer for dem, også vi fungere hos din virksomhed.

Tænk over, hvad der er vigtigst for de ansatte. Skal de kommunikere meget med hinanden i løbet af dagen? Så giver det mening med et åbent kontor med masser af gode pladser, hvor man kan sætte sig sammen og samarbejde. Skal medarbejderne til gengæld udføre arbejde, der kræver en høj grad af koncentration, er det vigtigt at skabe et roligt miljø med lavt støjniveau og få distraheringer.

Udover indretning, bør du også fokusere på at sørge for, at alt det fysiske og praktiske fungerer, som det skal. Det betyder, at faciliteter som toiletter og køkken er i god stand og rene. Hvis der er problemer med kloakken, skal dette hurtigt ordnes, så det ikke kommer til at være til gene for medarbejderne. Du kan heldigvis finde en god pris på slamsugning, så problemerne hurtigt er løst.

Den gode stemning

Når der er styr på de fysiske rammer, er næste skridt at sørge for den gode stemning. Hvis medarbejderne skal trives, er det vigtigt, at det sociale miljø på arbejdspladsen fungerer godt. Der skal være en god stemning, og det er optimalt, hvis de ansatte føler sig godt tilpas og som en del af en gruppe, der arbejder sammen om fælles mål.

Det er vigtigt at sørge for, at der ikke bliver brugt hårde toner på arbejdspladsen, og at ansatte føler sig trygge. Der skal være plads og mulighed for, at de ansatte kan gå til deres leder, hvis de føler sig utilpasse. Hvis der opstår konflikter, er det vigtigt at få dem løst, da de nemt kan komme til at stå i vejen for trivsel og produktivitet.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.