CSRfonden.dk styrker Corporate Social Responsibility (CSR) i Danmark ved at give nye virksomheder muligheden for at ansøge midler, hvis de gerne vil lave en virksomhed baseret på CSR principper.

Det gør vi ved, at indgå i partnerskaber med virksomheder. På den måde hjælper allerede etableret virksomheder med, at vi får et bedre samfund. Det er i sig selv CSR, og det er grunden til, at vi har valgt at gribe det an på den måde.

50% af omsætningen bruges til at rådgive iværksættere omkring CSR eller som donationer til CSR tiltag i iværksættervirksomheder.

De sidste 50% af omsætningen bruges til administration og oplysning om CSR.

Grunden til, at vi har valgt at fordele det på den måde, skyldes, at vi gennem oplysning kan få endnu flere virksomheder til at interessere sig for CSR.

Vores vision

Det helt store mål er, at alle danske virksomheder får en CSR-strategi. Alle virksomheder, uanset størrelse, bør have en CSR-strategi.

For at opnå dette mål er vores partnerprogram og oplysningskampagner en vigtig del af fondens formål.

Når vi ønsker at støtte nye tiltag, skyldes det, at vi gerne vil have, at nye virksomheder tænker CSR ind i deres forretning fra starten af. Desuden regner vi med, at ansøgningspuljer får flere virksomheder til sætte fokus på CSR i deres virksomhed.