Hvilke opgaver har virksomhedens CSR-ansvarlige?

ANNONCE

Virksomheder har en voksende interesse i at få en CSR-ansvarlig medarbejder til løbende at holde øje med at alle praksisser, processer, produkter og procedurer følges ud fra virksomhedens etiske, bæredygtige og miljøorienterede værdier. Dette engagement i CSR opstår selvfølgelig både ud fra et filantropisk og samfundsgavnligt øjemed, men selvsagt også ud fra hensyn til opbygning af kunderelationer og branding. Det er i sidste ende virksomhedens profit og økonomiske bæredygtighed, der er på spil i forhold til disse værdier.

Derfor skal CSR-ansvarlige medarbejdere have et øje på hver finger i forhold til alle aspekter af virksomheden – både i forhold til virksomhedens kernepraksisser såvel som nye tiltag og eksperimenter.

En CSR-ansvarlig er desuden en uundværlig brik i rekrutteringen af nye medarbejdere, da brandingen af virksomheden som én af de største spillere på CSR-fronten ofte med stor succes vil tiltrække de bedste og mest kompetente ansøgere. Herudover har opretholdelsen af de praktiske aspekter af CSR-politikken stor betydning for virksomhedens økonomi: Den CSR-ansvarlige sørger for at medarbejderne har mulighed for at skabe mindre spild af råmaterialer og genbrug af affald fra produktionen, hvilket også indbefatter medarbejderes daglige forbrug af papir, vand, strøm, fødevarer etc.

Grundlæggende skal den CSR-ansvarlige have indsigt i ganske komplekse procedurer og forhold i virksomheden, og for at være kompetent klædt på til at udvikle nye, solide CSR-strategier på alle virksomhedens CSR-relevante områder, kræver dette som regel et kursus. Har du en mindre virksomhed kan dette være en mindre investering, men det er en essentiel investering i din virksomheds fremtid, så undersøg muligheden for at tage et fornuftigt lån hos for eksempel expresslån.dk.

Den CSR-ansvarlige har, i små og mellemstore virksomheder, ofte også andre arbejdsopgaver i det daglige. Da CSR-ansvaret indebærer en god mængde research, networking og kommunikation, vil det være et fornuftigt valg at lade en ledende kommunikationsansvarlig medarbejder tage denne rolle på sig. Medmindre din virksomhed er meget lille og har under 5 ansatte, frarådes det, at direktøren i firmaet har rollen som CSR-ansvarlig, da det kræver en del løbende kontrol internt i virksomheden samtidig med, at jeres CSR-politik skal indtænkes i alle niveauer af firmaets interne og eksterne, PR-mæssige branding- og kommunikationsstrategi.

Ved at lade den kommunikationsansvarlige stå for både udviklingen af strategierne for både jeres CSR-politik og jeres eksterne kommunikation, PR og marketingsmaterialer, får I således en gennemgribende og solid CSR-politik, der virker i praksis. Og som brander jeres virksomhed som én af de mest ambitiøse, visionære aktører inden for lige præcis jeres branche.