Alle virksomheder kan komme i gang med CSR. Vi hører tit, at mindre virksomheder siger, at de ikke kan lave en CSR strategi, fordi de er alt for små til det. Men faktisk er mange CSR virksomheder ufattelig små, da de er helt nystartede.

Social iværksætteri er en fælles betegnelse for virksomheder, som vil forbedre verden ved hjælp af at sælge noget til forbrugere. Der vil ofte være tale om helt nystartede virksomheder, som ønsker en bedre verden.

Når det kan lade sig gøre for helt nystartede virksomheder at lave en CSR strategi, så kan det selvfølgelig også lade sig gøre for virksomheder, som allerede har ansatte. De ansatte vil ofre gerne have en CSR strategi, da ansatte gerne vil være en del af noget større.

Vores CSR strategi er baseret på den såkaldte Triple bottom line. Dvs. den tredobbelte bundlinje. Vi beskrev den også under, Hvad er Corporate Social Responsibility. På den engelske wikipedia skriver de, at den står for People, planet and profit. Dvs. mennesker, jorden (miljøet) og profit. Alle virksomheder har allerede styr på profit, da det er virksomheders formål. Så vi vil fokusere på, hvordan I kan implementere de to andre punkter, dvs. miljø og socialt ansvar.

Hvad er jeres overordnet CSR mål

Det første, som I bør beslutte jer for, er, hvad jeres helt overordnet CSR formål er. I ved allerede, at I gerne vil tjene penge, så derfor er det en god idé at tænke over, hvem I sælger til, og hvor I skaffer disse produkter henne.

Hvis I f.eks. sælger tøj, så tænk over hvem der køber jeres tøj, og hvem der producerer jeres tøj. Disse svar hjælper jer med at finde ud af, hvilket lokalområder som I påvirker. Grunden til at vi synes, at I både skal fokusere på jeres kunder og leverandører er, at de begge kan være jeres mål.

Lad os f.eks. forestille os, at I sælger surfbrætter. Mange af jeres kunder har i dag bosat sig omkring Klitmøller, fordi de er kendt for gode bølger til at surfe på. Selve surfbrætterne bliver lavet i en lille by i Kina. I påvirker dermed i stor grad to lokalområder. I påvirker området omkring den fabrik i Kina, hvor jeres produkt bliver lavet. På samme måde påvirker I også Klitmøller. Nu kan I beslutte jer for, at I vil bruge en del af jeres overskud på at gøre rent i Klitmøller, så de fortsætter med at have rene strande. Samtidig støtter i den lokale skole ved den kinesiske fabrik, så I er sikker på, at alle børn af jeres arbejdere kan gå i skole.

Prøv nu at tænk på denne måde med jeres virksomhed. Hvor er jeres kunder, og påvirker I nogle for at producere jeres ydelse. En internetvirksomhed vil ofte kun påvirke sine forbrugere, og så kan I gøre noget for at hjælpe i det lokalområde.

Når I har besluttet jer for det overordnet mål, er I klar til at gå videre og kigge nærmere på, hvordan I kan skabe jeres helt egen tredobbelte bundlinje.

Hvordan påvirker I miljøet?

Da I allerede har skabt et overordnet mål for, hvem I gerne vil hjælpe, så ved I allerede hvem, som I påvirker. Nu kan I tænke nærmere over, hvordan I ender med at påvirke miljøet de steder, hvor I producerer jeres varer og om jeres produkt har betydning for miljøet, når det kommer til jeres kunder.

Det kan selvfølgelig være svært at vide, hvis du er en mindre virksomhed og bestiller varer i Kina, selvom du aldrig har været der. Det er meget almindeligt i dag. Her kan I bare tænke mere generelt og tænke over, hvordan I tror, at det påvirker lokalområdet.

Det er muligvis lettere at vide, hvordan jeres forbrugere påvirker miljøet, da I har en direkte kontakt til dem. I kan også altid skrive til nogle forbrugere og høre om, hvad de mener I kan gøre for at skabe en bedre verden.

Dette er især en god strategi, hvis du er en konsulentvirksomhed, og der ikke er nogen klar miljøbetydning af jeres industri. Her kan man sige, at I ofte kan gøre mere for at gøre jeres virksomhed Co2 neutral og tænke over, hvordan jeres ansatte pendler til arbejdet. Der vil altid være en række af den slags, som I kan være med til at påvirke. Det kan f.eks. være, at I betaler jeres ansattes pendlerkort, så de opfordres til at stoppe med at tage bilen.

Prøv at tænk over alle ting hvor jeres ansatte, leverandører og kunder kan påvirke miljøet.

Hvordan påvirker I mennesker?

Tidligere var det et kæmpe problem, at mange fattige lande benyttede børnearbejde. Det var blandt andet ud af det, at der kom større fokus på at skabe bedre vilkår for ansattes børn. Man ville simpelthen gerne give forældre mulighed for at sende deres børn i skole fremfor at sende dem på arbejde.

Nu skal I tænke over, hvordan I påvirker mennesker med jeres firma. Igen er det nok mere simpelt for dig, hvis du sælger tøj, end hvis du sælger en ydelse til andre virksomheder. I det tilfælde er der dog sikkert stadigvæk en påvirkning af jeres lokalområde. Både af jeres kunders lokalområde og jeres eget.

Vi vil anbefale jer, at I blot brainstormer hvordan I påvirker dem. I kan altid vælge at frasortere det efterfølgende.

Hvad synes I er vigtigt?

Det er vigtigt at påpege, at når det kommer til CSR, så er det også en god idé at spørge jer selv og jeres ansatte, hvad I finder vigtigt. For ligesom sociale iværksættere starter deres virksomhed, fordi de gerne vil skabe en bedre verden, så kan I godt begynde at skabe en bedre verden gennem jeres virksomhed.

Fordelen, ved at have en virksomhed som allerede er i gang, er, at I allerede har overskud, som I kan hjælpe omverden med. Der er ikke noget krav, når det kommer til csr, at I kun må hjælpe noget, som I direkte eller indirekte påvirker. Men hvis I påvirker noget, er det blot vigtigt, at I er klar over det, da I så bør have fokus på det.

Men det er helt i orden, at I hjælper på områder, hvor I ikke synes, at der er nok hjælp i dag. Det kan være, at I ikke synes, at der bliver gjort nok for flygtninge børn. Så er det selvfølgelig helt i orden, at det bliver jeres mål.

Det er ofte en god idé at tænke på, om I kan gøre mere end at give penge. I har helt sikkert nogle redskaber, som I kan lære andre. Hvis I f.eks. designer hjemmesider, så kunne I lave et gratis kursus om det, som alle kan deltage i. Mulighederne er sådan set mange, og det er også grunden til, at CSR er for alle virksomheder.

Nedskriv jeres nye bundlinje

Når I har gennemgået alle disse punkter, så burde I have en klar idé om, hvor I kan hjælpe henne. Nu er det tid til at skabe jeres nye bundlinje. Jeres mål om profit vil nok ikke have ændret sig det store, men i hvert fald har den ændret sig ved, at I nu ved, at I vil fordele noget af overskuddet, eller måske giver i penge væk fra hver solgt enhed.

Det er op til jer, hvordan I griber det an. Det er også værd at tænke på, hvordan I kan bruge CSR som en del af jeres branding. Her kan det være en fordel at fortælle jeres kunder, at I giver en del af alle salg til andre. Det vil ofre kunne booste jeres salg mere, end hvis I kun giver en del af overskuddet, da kunder vil være mere skeptiske, om I så overhovedet laver nogle penge. På den anden måde kan I ikke først trække jeres firmaudgifter fra. Men det er op til jer og når I har afgjort det, så laver I jeres nye profitmål.

Herefter nedskriver I, hvordan I fordeler disse penge, når det kommer til socialt og miljømæssige hensyn. Begge disse punkter handler ikke kun om at give penge. Gå tilbage til jeres brainstorming og kig på, hvordan I påvirkede verden omkring jer. I kan nu nedsætte en vision for, hvordan I vil påvirke verden i fremtiden.

Det kan være, at I belutter jer for, at I skal nedsætte jeres Co2. Det vil så gælde ind under jeres miljømæssige bundlinje.

Vi håber, at dette indlæg har inspireret jer til at komme i gang med CSR. Husk at I kan starte med at blive partner med CSR fonden, så vi sammen kan skabe en bedre verden.